0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher

Již více jak 20 let pro Vás vyvíjíme, modernizujeme a udržujeme naše klíčové firemní produkty.

Nabídka produktů WAK System

Obchodně ekonomický systém

Strategie realizace projektů

Podpora pro krizové managery

Procesy krizového řízení

Obchodně ekonomický systém

Systém ERP
Lehce nabyl, lehce použil

WAK INTRA

WAK INTRA

Moderní on-line obchodně-ekonomický systém, který přináší nový pohled na vedení firemních agend

Informační systém WAK INTRA je on-line firemní informační systém určený pro všechny druhy firem v různých oborech činností.

Systém obsahuje moduly a funkce pro obchodní činnost, sklady a ekonomii včetně majetku a zpracování mezd.

Nadstavby systému nabízí rozšíření pro zajištění povinnosti EET, evidenci servisních činností, autoservisy a modul pro cestovní agentury a kanceláře.

Konkureční výhodou je přístup bez instalace pouze za pomoci internetového prohlíže nezávisle na Windows, Linux, Android nebo Mac.

Podrobné informace naleznete na produktové stránce WAK INTRA

Home Zpět na úvodní stránku

Dynamické mapování procesů

Nástroj procesního řízení

WAK BCM

WAK BCM

Nástroj procesního řízení v zajištění bezpečnosti a funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy.

Informační systém WAK BCM je softwarový produkt, který lze charakterizovat jako softwarovou dynamickou procesní mapu.

Interaktivní procesní mapu tvoří vlastní diagram procesu a funkční rozhraní umožňující spuštění vykonávání procesu. Uživatelské prostředí vytvořeného rozhraní je efektivním nástrojem správy jednotlivých procesů a jejich prvků.

Správa prvků umožňuje neomezenou definici parametrů a jejich vlastností, které popisují danou činnost, událost nebo vazbu daného procesu. Pomocí individuálního nastavení vlastností a hodnot vlastností je možno definovat skutečné potřeby subjektu, který daný proces realizuje.

Mimo vlastní funkce zajišťující vykonávání procesu jsou v systému implementovány také funkce umožňují definovat uživatelské dotazy resp. oznámení. Tyto dotazy je možno zpracovávat pomocí mobilní aplikace BCM, která umožňuje provádět realizaci výkonu jednotlivých prvků procesů pomocí mobilních IT zařízení.

Podrobné informace naleznete na produktové stránce WAK BCM

Home Zpět na úvodní stránku

Hodnocení a optimalizace
realizace projektů

Najděte variantu projektu s nejvyšší mírou užitku

WAK ODI

WAK ODI

Softwarová aplikace pro hodnocení strategií realizace projektů.

Informační systém WAK ODI je softwarový produkt, poskytující manažerům podporu v procesech hodnocení a optimalizace obnov infrastruktur a technologických celků.

Obsahuje nástroje umožňující identifikovat jejich jednotlivé prvky, definovat možný nebo skutečný problém – krizovou situaci a sestavovat možné varianty obnov prvků s ohledem na rozsah škod do strategií, včetně jejich následného vyhodnocování za pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant.

Podrobné informace naleznete na produktové stránce WAK ODI

Home Zpět na úvodní stránku

Podpora pro krizové manažery

Žádná krize vás už nepřekvapí

WAK DIPS

WAK DIPS

Softwarový nástroj, který slouží k poskytování informací, důležitých v rozhodovacích procesech krizových manažerů.

Informační systém WAK DIPS obsahuje nástroje podporující rozhodování krizových manažerů a posiluje jejich schopnosti v rámci rozhodovacích procesů.

Informační centrum slouží pro přípravu, využití a sdílení důležitých informací. Provádění virtuálních cvičení v rámci simulovaných krizových situací umožňuje prověřit "reálné" schopnosti manažerů. Díky automatizované výměně dat je velmi jedoduché sdílet informace s ostatními subjekty.

Podrobné informace naleznete na produktové stránce WAK DIPS

Home Zpět na úvodní stránku

Krizové plánování a řízení

Plánujte, sledujte, vyhodnocujte

KISKAN

KISKAN

Systém pro podporu krizového řízení a podporu tvorby a správy krizových plánů a plánů krizové připravenosti

Krizový informační systém KISKAN je nástrojem pro krizové plánování orgánů státní správy a soukromých firem.

KISKAN je určený pro krizové řízení. Podporuje tvorbu a správu krizových plánů a plánů krizové připravenosti. Implementované funkce jsou ve shodě s ustanoveními zákona o krizovém řízení (240/2000 Sb.) a souvisejících právních předpisů.

Podrobné informace naleznete na produktové stránce KISKAN

Home Zpět na úvodní stránku

Máte něco na srdci?

Neváhejte, kontaktujte nás.