Systém byl spolufinancován v rámci projektu “Nástroje zavedení procesního řízení v zajištění bezpečnosti a
funkčnosti kritické infrastruktury s důrazem na odvětví dopravy“ programu bezpečnostního výzkumu ČR BV III/1 VS.
WAK BCM 2020 ©
Procesy? Řešíte…
bcm.waksystem.cz
… časté chyby !
JAK ZVÝŠIT SPOLEHLIVOST PROCESŮ
JAK SE ORIENTOVAT V PROCESECH
… kdo, jak a co !
JAK ZAZNAMENAT INFORMACE O PROCESU
01
03
02
… aby nic “nezapadlo“ !
WAK BCM 2020 ©
Chytrý proces
VYHODNOCOVATELNOST
PŘEHLEDNOST
KOMPLEXNOST
AKTUÁLNOST
DATA PROCESU
MAPA PROCESU
PARAMETRY PROCESU
BĚH PROCESU
bcm.waksystem.cz
WAK BCM 2020 ©
Naše řešení …
Grafická prezentace pracovního toku.
Interaktivní prvky mapy pro správu procesů.
Parametry vykonávání procesu, vlastnosti
hodnot procesů, definice automatických
zpráv, možnost napojení na externí prvky.
Spouštění procesů, vyhodnocování
procesů, automatická komunikace procesů.
Mapy procesů
Nastavení procesů
Realizace procesů
Software
WAK BCM
je softwarová aplikace,
kterou lze charakterizovat
jako prostředí dynamických
procesních map.
Uživatelské prostředí
zobrazuje interaktivní
diagramy procesů a funkční
rozhraní umožňující spuštění
a vykonávání procesu.
Uživatelské prostředí je
zároveň efektivním
nástrojem správy
jednotlivých procesů a jejich
prvků.
bcm.waksystem.cz
WAK BCM 2020 ©
WAK BCM 2020 ©
grafická prezentace procesu
Interaktivní prvky procesu
Mapa procesu
bcm.waksystem.cz
grafická prezentace procesu
interaktivní prvky procesu
JASNÝ PRACOVNÍ TOK
PŘÍMÝ PŘÍSTUP K NASTAVENÍ
časová platnost definovaných
hodnot
datum a čas začátku realizace
datum a čas konce realizace
evidence skutečných hodnot
zpracování připravených
šablon
soubory, které jsou výsledkem
vykonání procesu
náhled na datovou historii
definice osob s právem ístupu
k prvku
evidence osob zpracovávající hodnoty prvku
osoby pro komunikaci
předpis požadovaných polí pro
zadání hodnot
referenční hodnoty
popis realizace
soubory dokumentace k
realizaci
soubory šablony pro realizaci
Vše na jednom místě
bcm.waksystem.cz
WAK BCM 2020 ©
definice realizace
výsledek realizace
časový snímek
personální nastaveni
Správa procesu
bcm.waksystem.cz
WAK BCM 2020 ©
Ověřit
Optimalizovat
Provádět
Kontrolovat
Vyhodnocovat
Testovat
Čas spuštění procesu
Grafická identifikace aktivního prvku
Časová razítka
Stavové a chybové hodnoty
Aktuální stav
bcm.waksystem.cz
WAK BCM 2020 ©
Automaticky odesílaná zpráva typu
“DOTAZ“. Zpráva je odeslána v okamžiku
příchodu kurzoru na daný prvek.
Zpráva typu “UPOZORNĚNÍ“ je odesílána v
přesně definovaných intervalech následně po
příchodu kurzoru na daný prvek.
Automaticky odesílaná zpráva typu
“OZNÁMENÍ“. Zpráva je odeslána v
okamžiku kdy kurzor opustí daný prvek.
Dotaz
Upozornění
Oznámení
Možnost definovat libovolné množství
cílových emailových adres pro automaticky
odesílané zprávy.
Uživatelská definice obsahu jednotlivých
zpráv pomocí výběru existujících vlastností
a atributů prvků.
Cílové adresy
Definice obsahu
WAK BCM 2020 ©
Nástroje aktivní komunikace
bcm.waksystem.cz
Přehled všech aktuálně aktivních procesů.
Přímý přístup na mapu daného procesu.
PANEL SPUŠTĚNÝCH PROCESŮ
Přehled všech hodnot, které aktuálně
nabývají kritických nebo varovných hodnot.
PANEL KRITICKÝCH HODNOT PRVKŮ
Přehled dostupných procesů v systému.
KNIHOVNA PROCESŮ
01
03
02
Přehled o důležitém
bcm.waksystem.cz
WAK BCM 2020 ©
Nezávislost
Server
Automatická komunikace
Automatické sdílení informací o
plnění a vykonávání procesu v
závislosti na jeho stavu.
Mobilní aplikace
Uživatelské prostředí
přizpůsobené pro mobilní
telefony.
Různá zařízení
Internetové uživatelské rozhraní
není omezující z hlediska použitého
zařízení
On-line přístup
Webová aplikace umožňuje
přístup bez ohledu na lokalitu
použití.
Možnost hostování
Další rozměr nezávislosti je dán možností hostování aplikace na našem
hostingovém centru.
WAK BCM 2020 ©
bcm.waksystem.cz
Mobilní aplikace
bcm.waksystem.cz
WAK BCM 2020 ©
Rychlý přístup k parametrům
Strukturované zobrazení
Nabídka hodnot
Přímé vyřešení úkolu
Výhody architektury aplikace
bcm.waksystem.cz
Klient - server aplikace, SQL server a transakční zpracování dat.
Klient server aplikace
Možnost napojení na externí datové zdroje.
(email. zprávy, IoT, atd.)
Napojení na externí zdroje dat
Systém lze využívat na straně klienta bez nutnosti instalace.
Klientská část bez instalace
K provozu systému postačuje funkční instalace běžného
internetového prohlížeče.
Internetové uživatelské rozhraní
WAK BCM 2020 ©
Účastník
procesu
Správce
procesu
Administrátor
procesu
Využívám nastavené procesy
Využívám historii procesů
Provádím nastavení parametrů
Jsem modelář procesů a jejich parametrů
Role účastníků
bcm.waksystem.cz
WAK BCM 2020 ©
Řešení na klíč
bcm.waksystem.cz
WAK BCM 2020 ©
Dodáme WAKBCM
Nastavíme parametry
a atributy procesů
Namodelujeme Vaše
procesy
Uděláme analýzu
vašich procesů
Poskytneme podporu
Nabídneme WAKBCM
jako službu v našem
hostingovém centru
waksystem@waksystem.cz +420 251 612 552 www.waksystem.cz
WAK System, spol. s r.o.
Petržílkova 2564/21
Praha 5 - Stodůlky
Kontaktujte nás
Děkujeme za pozornost
bcm.waksystem.cz
WAK BCM 2020 ©