0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher

Naše SLUŽBY Vám zjednoduší Vaše PODNIKÁNÍ - nejsme jenom software.

Tvorba aplikací na zakázku

Vytvoříme aplikaci na zakázku přesně dle Vašich požadavků a potřeb.

Vedení účetnictví a mezd

Zajistíme vedení účetnictví a mezd včetně vzdáleného přístupu k datům.

Digitalizace Vašich firemních procesů

Provedeme digitalizaci Vašich firemních procesů a umožníme jejich elektronické vykonávání a sledování.

Simulace Vašich obchodních procesů

Provedeme simulaci klíčových faktorů Vašich obchodních procesů.

Spolupráce při softwarové integraci

Zajistíme softwarovou integraci

Digitalizace Vašich firemních procesů

Víte jak fungujete?

Stokrát nic umořilo firmu

Provedeme analýzu Vašich skutečných procesů

Vytvoříme digitální mapy procesů

Poradíme s optimalizací průběhu procesu

Provedeme evidenci klíčových parametrů prvků procesu

Nabídneme spouštění procesů a sledování aktuální realizace každého procesu

Nabídneme vyhodnocení hodnot a časových snímků provedených prvků procesu

Provedeme evidenci klíčových parametrů prvků procesu

Zvýšit výkonnost firmy Jsou procesyzdokumentovány? NE ANO ANO NE Identifikace procesů Analýza procesu Zdokumentováníprocesu Porovnání modelua aktuálního stavu Analýza nedostatků Optimalizaceprocesů Jsou nedostatky? Upravený zdokumentovaný proces
Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Simulace Vašich obchodních procesů

Obchodní model zisky přináší

Cvik dělá mistra

Provedeme analýzu Vašich obchodních modelů

Zpracujeme digitální obraz obchodních modelů

Provedeme evidenci klíčových parametrů

Zabezpečíme matematický simulační model

Vytvoříme scénář a provedeme simulaci klíčových faktorů obchodního modelu

Poskytneme výsledky a jejich analýzu

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Zakázková tvorba programů

Proč ručně? Hoď to do stroje!

Se softwarem jde všechno líp

zpracujeme
analýzu
navrhneme
softwarové řešení
naprogramujeme
a otestujeme
zavedeme
do rutinního provozu
zaškolíme
uživatele
poskytneme
servis
Potřebujete nové softwarové řešení odpovídající vašim individuálním podmínkám?

Hledáte software on-line řešení?

Máte procesně vyhovující, ale technologicky zastaralou specifickou aplikaci?

Potřebujete automatizovat vaše typické pracovní postupy?

Vaše specifická aplikace není již podporována?

Připravíme Vám novou SW aplikaci / novou specifickou softwarovou evidenci nejen do našeho informačního systému.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Implementace software

Víc hlav víc ví!

Jak zavedeš, tak užíváš

Zpracujeme implementační studii

Provedeme analýzu procesů

Poskytneme metodické poradenství

Nainstalujeme potřebný software

Připravíme transformaci dat

Zabezpečíme integraci systémů

Zajistíme přípravu základních dat

Poskytneme asistenci při náběhu a rutinním provozu systému

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Účetní služby

Sdílená starost, poloviční starost

Neházej účty do žita

Více o řešení pro finanční a ekonomické řízení naleznete zde.
zpracujeme
účetnictví

zpracujeme
mzdy

poskytneme legislativní
a metodickou podporu

poskytneme SW nástroje
usnadňující spolupráci

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Máte něco na srdci?

Neváhejte, kontaktujte nás.