0 to 239
240 to 319
320 to 479
480 to 599
600 to 799
800 to 1023
1024 to 1199
1200 and higher

Naše SLUŽBY Vám zjednoduší Vaše PODNIKÁNÍ - nejsme jenom software.

Modulové řešení pro obchodně-ekonomické činnosti, propojitelné s vašimi aplikacemi, přizpůsobitelné vašim potřebám

Sluzby Stokrát nic umořilo firmu

Víte jak fungujete?

FIREMNÍ PROCESY

Zprůhlednění
organizace

Definovaná
zodpovědnost

Uchovávání
know-how

Možnost
optimalizace

Reakce
na změny

Pomůžeme Vám zefektivnit chod a prosperitu vaší firmy.

Identifikace procesů

Víte, jaké procesy provádíte a za jakým účelem?

jaké soubory činností (procesy) zajišťujete
- řídící, hlavní, podpůrné, vedlejší

znáte jejich důležitost

znáte jejich hodnotu

Analýza procesu

Vědět znamená řídit a kontrolovat

jaké činnosti děláte v rámci procesu

jaké události mohou v rámci procesu nastat

jaká rozhodnutí jsou v procesu realizována a s jakým dopadem

v jakém sledu jsou činnosti, události a rozhodnutí v rámci procesu prováděny

jaké potřebujete vstupy a výstupy

Zdokumentování procesu

Grafické schéma lépe napoví!

grafické zobrazení toku činností, událostí a rozhodovacích uzlů v diagramu

snadnější pochopení

dokumentace znamená minimalizaci ad-hoc rozhodování

Porovnání procesů

Porovnání modelu a aktuálního stavu

Analýza nedostatků procesu

Lze něco dělat lépe?

hodnocení procesu

měření procesu (výkonostní, významové)

Optimalizace procesu

Jak zvýšit výkonnost!

Analýza nedostatků procesu

Lze něco dělat lépe?

vyřazení duplicitních činností

zjednodušení toku

současná realizace procesů

upřesnění standardů

automatizace činností pomocí IS/IT

odstranění byrokracie

partnerství s dodavateli

centralizace/decentralizace

minimalizace neshod

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Sluzby Stokrát nic umořilo firmu

Víte jak fungujete?

FIREMNÍ PROCESY

Zprůhlednění organizace

Mapa procesů - grafické znázornění jednotlivých událostí, aktivit, rozhodovacích uzlů a jejich vzájemných vazeb. Je ideální zprůhlednit fungování a chování firmy uvnitř i navenek a to jak ve vztahu k zákazníkům, tak ve vztahu k partnerům – dodavatelům.

 

Definovaná zodpovědnost

Vlastník procesu - definovaná odpovědnost za proces, snažší kontrola.

 

Uchovávání know-how v dokumentaci procesů a jejich výstupů

Dokumentace procesů a jejich výstupů - znalosti, které nekončí se zaměstnancem.

 

Možnost optimalizace

Optimalizovaná mapa procesů - hledání nových efektivních vazeb vašich událostí aktivit a rozhodnutí.

 

Reakce na změny

Modelované procesy - snadněji, rychleji a jednodušeji se přizpůsobíte dynamickým změnám.

 

Pomůžeme Vám zefektivnit chod a prosperitu vaší firmy.

Identifikace procesů

Víte, jaké procesy provádíte a za jakým účelem?

jaké soubory činností (procesy) zajišťujete
- řídící, hlavní, podpůrné, vedlejší

znáte jejich důležitost

znáte jejich hodnotu

Analýza procesu

Vědět znamená řídit a kontrolovat

jaké činnosti děláte v rámci procesu

jaké události mohou v rámci procesu nastat

jaká rozhodnutí jsou v procesu realizována a s jakým dopadem

v jakém sledu jsou činnosti, události a rozhodnutí v rámci procesu prováděny

jaké potřebujete vstupy a výstupy

Zdokumentování procesu

Grafické schéma lépe napoví!

grafické zobrazení toku činností, událostí a rozhodovacích uzlů v diagramu

snadnější pochopení

dokumentace znamená minimalizaci ad-hoc rozhodování

Porovnání procesů

Porovnání modelu a aktuálního stavu

Analýza nedostatků procesu

Lze něco dělat lépe?

hodnocení procesu

měření procesu (výkonostní, významové)

Optimalizace procesu

Jak zvýšit výkonnost!

Analýza nedostatků procesu

Lze něco dělat lépe?

vyřazení duplicitních činností

zjednodušení toku

současná realizace procesů

upřesnění standardů

automatizace činností pomocí IS/IT

odstranění byrokracie

partnerství s dodavateli

centralizace/decentralizace

minimalizace neshod

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Sluzby Se softwarem jde všechno líp

Proč ručně? Hoď to do stroje!

ZAKÁZKOVÁ TVORBA PROGRAMŮ

zpracujeme
analýzu
navrhneme
softwarové řešení
naprogramujeme
a otestujeme
zavedeme
do rutinního provozu
zaškolíme
poskytneme
servis
Potřebujete nové softwarové řešení odpovídající vašim individuálním podmínkám?

Hledáte software on-line řešení?

Máte procesně vyhovují, ale technologicky zastaralou specifickou aplikaci?

Potřebujete automatizovat vaše typické pracovní postupy?

Vaše specifická aplikace není již podporována?

Připravíme Vám novou SW aplikaci / novou specifickou softwarovou evidenci nejen do našeho informačního systému.

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Sluzby Jak zavedeš, tak užíváš

Víc hlav víc ví!

IMPLEMENTACE SOFTWARE

Implementační studie

Analýzy procesů

Metodické poradenství

Instalace informačních systémů

Transformace dat

Integrace systémů

Příprava základních dat

Asistence při náběhu systému

Asistence při běžném provozu

Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Sluzby Neházej účty do žita

Sdílená starost, poloviční starost

ÚČETNÍ SLUŽBY

Více o řešení pro finanční a ekonomické řízení naleznete zde.
zajistíme vedení
všech vašich
účetních evidencí
zpracujeme účetní
a finanční výkazy

zpřístupníme Vám
účetní data
on-line
Chcete získat podrobnější informace, rádi vám poradíme. Kontaktujte nás

Home Zpět na úvod stránky

Máte něco na srdci?

Neváhejte, kontaktujte nás.